Curriculum Vitae

Mācījos

01/09/2011 → 01/09/2014 

Tiesības un bizness
(LL.B, nepabeigts

Rīgas Juridiskā augstskola


15/09/2010 → 23/01/2011

Studentu apmaiņas programma „ERASMUS”

Aberdīnas universitāte
Skotija


01/09/2008 → 23/01/2011 

Filozofija
(bakalaura grāds, nepabeigts

Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultāte


07/09/2005 → 01/06/2006 

Skolēnu apmaiņas programma
"Youth for Understanding"

Auburn High School
New York, USA


01/09/2000 → 25/07/2008 

Vidējā izglītība 

Talsu Valsts ģimnāzija

Strādāju

Labojam.lv

01/2021 → 


Belam Business Solutions

05/2019  → 08/2022


Fulfilli

09/2017  → 07/2018


09/2015  → 01/2018


11/2013  → 04/2015

Robert's Books

Darbojos

12/09/2011 → 16/12/2012

Studentu pašpārvaldes prezidents

RJA SA

11/01/2012 → 13/02/2012

Praktikants

Providus


5/10/2011 → 14/12/2011

Jauno žurnālistu skola

Delna


Zemsvītras piebilde

Man vienmēr var atrakstīt vai piezvanīt